مردی به حضرت عرض کرد:ای فرزند رسول خدا مرا پندی دهید چرا که  من شخص گنه کارم و صبر بر گناه ندارم
حضرت فرمودند:پنج کار را انجام بده و هر گناهی که میخواهی مرتکب شو
اول:از روزی خداوند مخور و هر گناه  که خواهی بکن
دوم:از ولایت خداوند خارج شو و هر گناهی که میخواهی انجام ده
سوم:جایی برو که خداوند تو را نبیند سپس هر گناهی که خواهی بکن
چهارم:وقتی فرشته مرگ برای گرفتن جانت می آید او را از خود دور کن و به هر گناهی که میخواهی مشغول شو
پنجم:وقتی مالک دوزخ تو را به آتش می برد داخل مشو و هر گناهی که خواهی به جا آور
صلی الله علیک یا اباعبداللهبرچسب ها :
امام حسین ,