آپلود عکس , آپلود رایگان

یکى از خصلتهاى فقیه مقدس مرحوم میرزا جواد تبریزى(قدس سره)این بود که در پوشیدن لباسهاى تمیز بسیار دقت داشتند ولکن این بدان معنى نبود که لباس کهنه به تن نکنند. فرزند مرحوم میرزا(قدس سره)مى گوید: یک روز مشاهده کردم عباى مرحوم والد(قدس سره)پاره مى باشد، خدمت ایشان عرض کردم: عباى شما مناسب نیست.
ایشان(قدس سره) با تبسمى ملیحانه فرمودند: مى دانم و با منظور این عبا را بر دوش نهادم، زیرا بعضى از طلاب با توجه به عدم استطاعت مالى، توانایى خریدن لباسهاى نو را ندارند، دوست دارم این گونه افراد وقتى مرا مشاهده مى کنند، دلگرم باشند و به این مطلب توجه کنند که ملاک لباس نیست، بلکه آنچه در نزد خدا ارزش دارد، همان تقوى و خدمت به دین است و البته من کسى نیستم، ولى طلاب با چشم محبت به من نظر مى کنند و وقتى مشاهده مى کنند عباى من سوراخ است در مورد لباسهاى خودشان دلشکسته نمى شوند.
امیدوارم خداوند متعال تفضلى نماید که در کارهایم دقت کافى داشته باشیم تا مرضى امام زمان(عج) واقع شود.برچسب ها :
آیت الله تبریزی ,